To澳門好巴爸︰父親節快樂!

2021年6月18日

父親節又到喇,祝願天下所有爸爸個個都健康快樂 💪🏻
唔少車長爸爸當日都仍然堅守崗位為大家服務 🚌👨‍✈️
如果你地當日坐巴士,都可以同佢地講句「父親節快樂!」呀 🤗